За колеги

Извършвам гнатологични консултации свързани с пациенти, които имат проблеми в оклузията, долно-челюстната става и мускулите.

Изготвям ортодонтски анализ, при наличието на необходимата информация за него.

Извършвам консултации свързани с ортодонтско лечение.

Изготвям гнатологично-протетичен анализ, чрез който се определя оптималната височина на захапка на пациента, оптималното разположение на зъбите в триизмерното пространство.