Ортодонтия

Ортодонтията (от гръцки език ,,Ортос” – правилно/право и ,,Одонт’’ – зъб) е наука за правилно подреждане на зъбите.

Методика

Лечението на неправилната захапка (малоклузия) може да бъде извършено с фиксирани и снемаеми ортодонтски апарати.

Фиксирани апарати

Най-използваната техника в света е тази на ,,Правата Дъга“ (Straight Wire), създадена през 1970 г. от д-р Лари Ендрюс в САЩ. Техниката се усъвършенства много през годините, а този процес продължава и до днес.

Други известни техники са тези на ,,Сегментираната Дъга“, ,,Техника на Туийд“ (Д-р Чарлз Туийд е първият сертифициран ортодонт в САЩ), ,,Лингвална техника“, техника с невидими шини, персонализирана компютърно асистирана техника (Инсигня) и др.

Всяка от методиките има своите предимства и недостатъци. Владеейки различни ортодонтски техники, имам възможността да ги комбинирам по време на ортодонтското лечение така, че да използвам най-подходящата за съответния етап от лечението, което да доведе до желания резултат. Важно е да се отбележи, че абсолютно всички принципи и техники, които прилагам в диагнозата и лечението са научно доказани, работещи и най-съвременни.

Снемаеми апарати

Използват се по време на растежа на челюстите, като подобряват междучелюстните взаимоотношения, стимолирайки благоприятния растеж и възпрепятствайки неблагоприятния. Носят се поне 14 часа на ден (цяла нощ и няколко часа през деня, когато пациентът е вкъщию)

Апарати

По време на представянето на ортодонтския анализ (диагноза, план на лечение и т.н.), заедно ще изберем апарата, който най-добре ще задоволи вашите естетични и клинични нужди.

Апаратите, които използвам, са възможно най-добрите и най-комфортни на пазара, плод на многогодишни изследвания и иновации.

Метални брекети:

Металните брекети се развиват от най-дълго време. През годините са подлагани на множество изследвания и тестове, които сочат, че дори днес, традиционните метални брекети са тези, които имат най-висока ефективност, ефикасност и прецизност – чрез тях може да се разреши перфектно всеки ортодонтски проблем.

Естетични брекети:

След като обсъдим вашите нужди, изисквания и типа орто(гнато)донтско лечение, което е най-подходящо за вас, ще обсъдим и възможността за използване на естетични брекети.

Невидими шини:

Голяма част от ортодонтските проблеми могат да бъдат решени с невидими шини. Те се носят по 22-23 часа в денонощието, не се виждат и са удобни за носене.

Шините, които използвам са разработени и произведени в Италия. Те са плод на много научни изследвания, софтуерни разработки и зад тях стоят специалисти по Орто(гнато)донтия. Що се отнася до качеството на материала, от който се произвеждат, ефикасността и ефективността на лечението, те превъзхождат всички останали производители.

Лингвални брекети:

Лингвалните брекети се поставят върху вътрешната повърхност на зъбите, следователно те не се виждат и успешно извършват своята функция.

Инкогнито брекетите са персонализирани за всеки пациент и всеки зъб.

 

Инсигния (Персонализирана компютърно асистирана техника)

Стандартните брекети съдържат в себе си цялата информация за крайното пространствено разположение на всеки зъб. Информацията се базира на

средностатистически данни. Чрез системата ,,Инсигня’’, имаме възможност да зададем индивидуални стойности за всеки зъб на всеки отделен пациент. Т.е. брекетите са персонализирани.

Дъгите също са индивидуални, спрямо анатомичните особености на всеки пациент (форма и големина за дъбната дъга) и се изработват от роботизирана машина