Полезна информация

Първоначален преглед

 По време на първоначалния преглед се оглежда общото състояние на зъбите, мускулите и долно-челюстните стави. Ще обсъдим каква е основната причина за посещението и дали има ли нужда от провеждане на лечение.

Ортодонтски анализ:

Ако по време на първоначалния преглед се прецени, че пациентът има нужда от ортодонтско лечение, е необходимо да бъде направен пълен ортодонтски анализ, който включва:

Снемане на подробна анамнеза;

Вземане на отпечатъци;

Фотодокументация на лицето и зъбите;

Рентгенографии;
Цялата тази информация е необходима за да направя пълна и точна диагноза, да огледам случая на 360 градуса и на тази база да изготвя съответния план за лечение, съобразен с индивидуалните особености на всеки пациент. Поставянето на диагноза и лечебен план, под формата на презентация за пациента, е дълъг процес, който изисква поне 4 часа.
Дискусия

След като завърша ортодонтския анализ и се запозная детайлно с Вашия случай, се записва час, в който да обсъдим всеки един елемент от диагнозата. Тя е съвкупност от всичко, което е различно от оптималното. Ще обсъдим вида на апарата, който може да бъде използван за лечението, ориентировачната продължителност и цената.

На този етап ще мога да отговоря на всички въпроси, които имате относно Вашия случай.

Посещения

За поставянето на съответния ортодонтски апарат ( брекети, експандър, и т.н.) обикновено са необходими 1-2 часа. След което е необходимо да идвате веднъж на всеки 4-6 седмици. Продължителността на следващите посещения варира от няколко минути, до около един час.

Правя всичко възможно за да бъда на разположение за Вас, точно в уговорения час, затова Ви моля да отговаряте със същото. В случай, че бъдете възпрепятствани, моля да ни уведомите незабавно, за да можем да реорганизираме работния си процес, защото не винаги е възможно да Ви запишем нов час непосредствено след това.

 Възнаграждение

Цената на ортодонтското лечение зависи от сложността на проблемите на пациента(респективно – продължителността на лечение), от вида на лечение, което ще се проведе, от вида на апарата (стандартен или естетичен) и от допълнителните апарати, ако такива са необходими.

Цялата тази информация ще ви бъде предоставена в деня на дискусията, когато ще бъде избран лечебният план.

Възможно е заплащането да става на части, като първоначално се внася половината от сумата, а останалата част се разсрочва във времето за активно лечение.