Протетика

Протетичната конструкция (коронка, мост) е медицинско изделие по индивидуална мярка, изработено от зъботехническа лаборатория, съобразно Директива 93/42 на Европейската икономическа общност за медицинските изделия, на базата на съставено от мен предписание.

Въпреки че науката и технологиите ни помагат в производството на висококачествени и безопасни материали за изработване на протетични конструкции, последните са само заместители на естествените зъби. Следователно, протетичната конструкция се използва, за да се възстанови дъвченето и естетиката, без да притежава всички функции на естествените зъби. За да можете да използвате правилно и безопасното вашата протетична конструкция, е препоръчително да разгледате внимателно инструкциите, които ще Ви бъдат предоставени при нейното поставяне.

 Методиката, която аз използвам се нарича ,,BOPT’’ (Biologically Oriented Preparation Technique). Това е техника, при която, естественият зъб се пили вертикално, с цел да позволи по-добро адаптиране на меките тъкани към протезната конструкция (към коронката на зъба).

Характерното за този метод е, че:

– Естественият зъб се пили в много по-малка степен, отколкото при праговата препарация;

– Гарантира стабилни резултати на меките и твърдите тъкани в дългосрочен план и запазване на естетиката